Thưởng thức hài Táo quân 2010 chính thức – Bản Full

Táo giao thông phê phán những dự án “rùa”, dự án treo, trông đợi hệ thống tàu điện ngầm, bên cạnh đó còn nói khá nhiều về văn hóa lưu thông của người dân trên đường phố…

Năm nay, các Táo trên màn ảnh VTV cũng có một buổi chầu trời khá nhộn nhịp và đầy ắp thông tin về trần gian, ở nhiều lĩnh vực. Khá nhiều Táo mang chức danh của nhiều lĩnh vực đã cùng về trời như Táo tiền – vàng, Táo giao thông, Táo giáo dục…

Những gì các Táo đã trình bày với Ngọc Hoàng năm nay cũng phần nào cho thấy thực trạng còn nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết. Táo giao thông phê phán những dự án “rùa”, dự án treo, trông đợi hệ thống tàu điện ngầm, bên cạnh đó còn nói khá nhiều về văn hóa lưu thông của người dân trên đường phố…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *