táo quân

Thưởng thức hài Táo quân 2016 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2016 chính thức – Bản Full

Bên cạnh đó, Bắc Đẩu với tạo hình tóc buộc lệch, nơ đeo cổ cũng xuất hiện đầy đanh đá, “bạo lực” với Minh Quân

Thưởng thức hài Táo quân 2010 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2010 chính thức – Bản Full

Táo giao thông phê phán những dự án “rùa”, dự án treo, trông đợi hệ thống tàu điện ngầm, bên cạnh đó còn nói khá

Thưởng thức hài Táo quân 2014 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2014 chính thức – Bản Full

Với tính cách láu cá, Ngọc Hoàng giả khiến Nam Tào – Bắc Đẩu ra tay xử lý bằng nhiều biện pháp, thậm chí là

Thưởng thức hài Táo quân 2013 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2013 chính thức – Bản Full

Những đêm thức tập cùng các danh hài, thu thanh bài hát tại phòng thu của Minh Quân vào thời điểm 3-4h sáng với rất

Thưởng thức hài Táo quân 2012 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2012 chính thức – Bản Full

Vẫn với phong cách “đù đà đù đờ” nhưng thả câu nào chết câu ấy, Ngọc Hoàng Quốc Khánh luôn là một vai diễn để

Thưởng thức hài Táo quân 2011 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2011 chính thức – Bản Full

Nghệ sĩ Quốc Khánh vẫn được giao vai Ngọc Hoàng và thử thách của anh năm nay “khó” hơn khi phải kiêm thêm vai “giám

Thưởng thức hài Táo quân 2009 chính thức – Bản Full

Thưởng thức hài Táo quân 2009 chính thức – Bản Full

Hình ảnh Gia Cát Dự ngông nghênh, cợt nhả và rất chi là AQ, luôn tự sướng trước khả năng đoán mò của mình, thực