Tiểu phẩm hài kịch “Đòi nợ cuối năm” – PBN 117

Đi dòi nợ, cười vỡ bụng cùng Việt Hương nào

Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Nhật Bình – Hài kịch Đòi Nợ Cuối Năm (Nguyễn Ngọc Ngạn) – 117 (PBN 117) Vườn Hoa Âm nhạc. Phát hành 29 tháng 1 năm 2016. Thuy Nga Productions.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *