Tiểu phẩm hài “Kén Rể” Tự Long ft Chiến Thắng – Xuân Bắc

Cùng xem Tự Long và Xuân Bắc ai sẽ là con rể của Chiến Thắng

Tiểu Phẩm do Tự Long ft Chiến Thắng – Xuân Bắc

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *