Tiểu phẩm hài “Rể nội rể ngoại” – Xuân phát tài 5

Sự đẳng cấp của chú Xuân Hinh

Tác phẩm: Xuân Hinh Rể Nội- Rể Ngoại
Tác giả: Đinh Tiến Dũng
Biểu diễn: NS Xuân Hinh, NSThanh Thanh Hiền, NS Quang Thắng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *