Tiểu phẩm hài “Scandal” – Trấn Thành

Hãy xem và Tiến Luật cho chúng ta những tràng cười thế nào qua tiểu phẩm “Scandal”

– Scandal

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *