chuyện tình lan và điệp

Tiểu phẩm hài “Chuyện tình Lan và Điệp” – Xuân Hinh

Tiểu phẩm hài “Chuyện tình Lan và Điệp” – Xuân Hinh

Câu chuyện tình Lan và Điệp qua sự thể hiện của NSUT Xuân Hinh Tác phẩm: Chuyện tình Lan và Điệp Biểu diễn: NSƯT Xuân